Aktualności

Rekompensaty dla sektorów energochłonnych

Szanowni Państwo,

 

W związku z opublikowaniem we wrześniu 2020 r. przez Komisję Europejską komunikatu Komisji Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021, rząd RP planuje przyjęcie projektu noweli o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. 

 

Więcej na:

 

https://inwestycje.pl/gospodarka/rzad-chce-przyjac-w-iii-kw-projekt-noweli-rekompensat-dla-sektorow-energochlonnych/