Aktualności

Notatka prasowa CAEF w związku z drastycznym wzrostem cen energii i materiałów

Notatka prasowa CAEF - tłumaczenie: 

 

Obecne globalne zmiany na rynkach surowców i energii stanowią poważne zagrożenie dla ciągłości europejskiego przemysłu odlewniczego. Bez natychmiastowych działań politycznych stawką jest zagrożenie "odbicia gospodarczego" i przyszłość wykwalifikowanej siły roboczej.


Odlewnie są ważnym uczestnikiem europejskiego łańcucha wartości i są domem dla wielu wykwalifikowanych pracowników na obszarach

wiejskich. 70 proc. z 4 700 odlewni zatrudniających 300 000 pracowników działających w UE uważa się za małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), działające głównie w regionach, które już doświadczyły upadku przemysłu w ostatnich latach. Ich przetrwanie ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionalnego i dobrobytu. W dzisiejszych czasach wysokie ceny surowców i energii są obciążeniem, którego wiele z tych MŚP nie jest już w stanie udźwignąć, biorąc pod uwagę, że średnia marża zysku w „normalnych czasach” wynosi tylko około 2-3 procent.

 

Jako Europejskie Zrzeszenie Odlewni (CAEF) musimy wyraźnie podkreślić nasze obawy, a zatem wskazać, że obecna sytuacja stanowi istotne zagrożenie dla wielu naszych odlewni członkowskich. Nigdy w historii po drugiej wojnie światowej nie musieliśmy stawić czoła takiemu wzrostowi cen praktycznie we wszystkich istotnych czynnikach wejściowych lub nawet tym, że niektóre materiały nie są nawet dostępne, niezależnie od ich ceny.

W szczególności następujące elementy odnotowały niespotykany wzrost:


Materiały bazowe: m.in. Metale żelazne i nieżelazne
Elementy stopowe: m.in. magnez, krzem, miedź, nikiel
Chemikalia i inne pochodne ropy naftowej: m.in. piasek, żywica, spoiwa
Energia: m.in. gaz, koks, prąd, olej


Dla przykładu: w gospodarce europejskiej może zabraknąć magnezu pod koniec tego roku, jeśli import z Chin pozostanie ograniczony. Większość fabryk jest obecnie zamknięta z powodu problemów środowiskowych i ograniczeń energetycznych. Europa wstrzymała własną produkcję magnezu w 2001 roku w następstwie chińskiego dumpingu. Ta zależność ma wysoką cenę! Magnez jest potrzebny jako krytyczny pierwiastek stopowy dla aluminium i żeliwa sferoidalnego.
W związku z decyzją Rosji o nierezerwowaniu zdolności przesyłowych gazu przez ukraiński rurociąg do Europy czeka nas mroźna i niszczycielska zima. Same Niemcy w ponad 50 proc. uzależniają swoje zużycie gazu od importu z Rosji. Ponadto gaz ziemny odgrywa kluczową rolę we wspieraniu przejścia Europy na niskoemisyjną produkcję energii, a jego brak znacznie spowolniłby ten proces.


To tylko ostatnie aktualizacje od roku pełnego niepokojących sygnałów z sektora surowcowo-energetycznego.
Odlewnie pracują z często 80-90% złomem metalowym i dlatego są uważane za pionierów gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomimo usilnych wysiłków na rzecz ograniczenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, większość energii jest potrzebna w piecu i obróbce cieplnej do produkcji elementów, takich jak urządzenia medyczne, rury, pompy czy turbiny wiatrowe. Europejskie odlewnie wspierają zatem przejście na produkcję energii odnawialnej, ale są uzależnione od niezawodnych surowców i cen oraz dostępnej energii po konkurencyjnych kosztach. W przeciwnym razie stracimy w ciągu najbliższych lat nasze europejskie zakłady.


Jeśli europejska transformacja przemysłowa i związane z nią ambicje dotyczące neutralności klimatycznej nie pociągają za sobą przenoszenia komponentów odlewniczych do lokalizacji w krajach o niskich kosztach, o niskich standardach środowiskowych i społecznych, władze powinny podjąć natychmiastowe działania.

 

Do pobrania - notatka prasowa CAEF - oryginał