Aktualności

Działania Izby w celu ochrony interesów przedsiębiorstw

W ślad za pismem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z wejściem w życie niekorzystnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r. poz. 2209), Prezes Andrzej Ryba skierował stanowisko Izby do szefa Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej - z prośbą o podjęcie aktywnych działań w celu przywrócenia dotychczasowych ustaleń z dostawcami energii.

 

Oba pisma do pobrania:

 

Pismo do szefa Komitetu ds. energii i polityki klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej 

Pismo do Prezesa URE