Aktualności

Nowe informacje tylko dla członków OIG

W dziale "Tylko dla członków" informacje dotyczące:

Projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, w których jako członkowie KIG chcemy zabrać głos.

Konsultacje KIG 2 - Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw.