Aktualności

Relacja - Konferencja techniczno - szkoleniowa, 23-25 marca 2017 r.

W dniach 23-25 marca 2017 r. w ośrodku Cztery Wiatry Spa & Sport Resort w Korytnicy (woj. świętokrzyskie) odbyła się konferencja zorganizowana przez Odlewniczą Izbę Gospodarczą i Wydział Odlewnictwa AGH w Krakowie we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.

 

Program konferencji obejmował następujące wystąpienia:

 

"Wykorzystanie funduszy UE przez polskie przedsiębiorstwa". PrelegentJerzy Bujok - Krajowa Izba Gospodarcza,

"Wydział Odlewnictwa AGH - kształcenie, badania, rozwój, współpraca". Prelegenci: 

Prof. dr hab. inż Rafał Dańko - Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH,

Prof dr hab. Halina Krawiec,

Prof. dr hab. inż Eugeniusz Ziółkowski,

Prof. dr hab, inż. Marcin Górny,

dr hab. inż Barbara Kalandyk,

dr inż. Michał Szucki,

dr inż. Paweł Malinowski, 

"Prezentacja firmy Kom-Odlew Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o". Prelegent: Dr Ryszard Skoczylas - Prezes Zarządu.

"Odlewnictwo w Polsce i na świecie". Prelegent: Witold Dobosz - Odlewnicza Izba Gospodarcza.

 

W drugiej części konferencji odbył się warsztat zorganizowany i przeprowadzony przez Panią Katarzynę Dwórznik z Krajowej Izby Gospodarczej zatytułowany: "Biznes.gov.pl".

  

 

 

W konferencji wzięło udział ponad 50 osób - przedstawicieli swiata nauki (Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Górniczo-Hutnicza), świata przemysłu (Prezesi odlewni oraz Prezesi firm dostawczych dla odlewnictwa)  oraz przedstawiciele samorządów gospodarczych (Krajowa Izba Gospodarcza, Odlewnicza Izba Gospodarcza).

 

Po zakończeniu konferencji odbyło się posiedzenie Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej.

 

Podsumowując, to dwudniowe spotkanie było świetną okazją do przedstawienia aktualnej sytuacji odlewnictwa w Polsce i na świecie, kierunków w których podąża nauka na kierunkach odlewniczych oraz zaprezentowania obszarów w których polskie przedsiębiorstwa mogą znależć wsparcie w uzyskaniu dofinansowania z funduszy UE. Świadczy o tym interesująca dyskusja podczas konferencji, w kuluarach oraz podczas uroczystej kolacji zamykającej konferencję.

 

Bardzo dziękujęmy wszystkim za udział i już teraz zapraszamy na kolejne konferencje organizowane już wkrótce przez Odlewniczą Izbę Gospodarczą,

 

    

 

Prezentacje do pobrania:

Wydział Odlewnictwa AGH - kształcenie, badania, rozwój, współpraca - prezentacja zespołowa pracowników Wydziału Odlewnictwa AGH.

Odlewnictwo w Polsce i na świecie - Witold Dobosz, Odlewnicza Izba Gospodarcza

Biznes.gov.pl - Katarzyna Dwórznik, Krajowa Izba Gospodarcza