Aktualności

Prof. dr hab. inż. Władysław Longa - Ostatnie pożegnanie

 

 

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł

 

Prof. dr hab. inż. Władysław Longa

 

Pan profesor w latach 1952-2002 nieprzerwanie był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Odlewnictwa na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 

Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Odlewnictwa.

W latach 1969-1972 pełnił funkcję prorektora AGH.

Był autorem wielu książek z zakresu stygnięcia, krzepnięcia i zasilania odlewów.

 

Pana Profesora zapamiętamy jako pogodnego, uczynnego i oddanego polskiemu odlewnictwu specjalistę – ale przede wszystkim jako wspaniałego przyjaciela.

 

Rodzinie Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia składają

 

Władze Odlewniczej Izby Gospodarczej