ceny materiałów

CENY MATERIAŁÓW - WSKAŹNIK MATERIAŁOWY MTZ

 

Na stronie prezentujemy kształtowanie się wartości wskaźnika materiałowego ( średnia cena netto w PLN/tonę, obliczona w sposób: 75% średniej ceny złomu + 25% średniej ceny surówki – w danym miesiącu). Prezentowane wartości są wyliczane na podstawie informacji uzyskanych od odlewni zrzeszonych w OIG. Poniżej wartości:

 

Wartości za rok 2018:

2018 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1653                      
złom 1295                      
wskaźnik materiałowy MTZ 1384,50                    

 

 

Wartości za rok 2017:

 

2017 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1711  1627,50  1594  1665  1805  1760  1745  1820  1673  1760  1665  1650
złom 1157  1157,50  1194  1184  1178  1170  1207,50  1195  1210  1212  1220  1255
wskaźnik materiałowy MTZ 1295,50  1275,00  1294  1304,25  1334,75  1317,50  1341,87  1351,25  1325,75  1349  1331,25  1353,25

 

Wartości za rok 2016:

 

2016 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1229  1252  1210  1311  1358,50  1334  1400  1350  1380 1252  1360  1516 
złom 973  952 945  1000  1050  1037,50  950 950  946  1075  1005  1083 
wskaźnik materiałowy MTZ 1037  1027  1011,25  1077,75  1127,12  1111,62  1062,50  1050,00  1054,50  1119,25  1093,75  1191,25

 

 

 

 

Dane archiwalne:

 

 

Notowania London Metal Exchange:

www.lme.com