MTZ - Wskaźnik materiałowy - Material Index

Na stronie prezentujemy kształtowanie się wartości wskaźnika materiałowego MTZ (średnia cena netto w PLN/tonę, obliczona w sposób: 75% średniej ceny złomu + 25% średniej ceny surówki – w danym miesiącu). Prezentowane wartości są wyliczane na podstawie informacji uzyskanych od odlewni zrzeszonych w OIG. 

 

On the website, we present the value of the material index MTZ (average net price in PLN / ton, calculated as: 75% of the average price of scrap metal + 25% of the average price of pig iron - in a given month). The presented values are calculated on the basis of information obtained from foundries associated in the OIG.

 

2024 / miesiąc

 

01
  • 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 

12

surówka - 

pig iron

 

2148,00

 

2245,00   2243,00  2170,00                

złom - scrap

 

 1806,00

 

 1886,00  1912,00  1767,00                

   MTZ - index

 

 1891,50

 

 1975,75  1994,75  1867,75                

 

Dane z 04.2024 r:

maksymalna zanotowana w 04/2024 cena złomu stalowego: 1940 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 04/2024 cena surówki: 2393 zł/tonę

Dane z 03.2024 r:

maksymalna zanotowana w 03/2024 cena złomu stalowego: 2030 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 03/2024 cena surówki: 2411 zł/tonę

Dane z 02.2024 r:

maksymalna zanotowana w 02/2024 cena złomu stalowego: 1890 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 02/2024 cena surówki: 2357 zł/tonę

Dane z 01.2024 r:

maksymalna zanotowana w 01/2024 cena złomu stalowego: 2050 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 01/2024 cena surówki: 2307 zł/tonę

 

Dane archiwalne:

 

2023 / miesiąc

 

01
  • 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 

12

surówka - 

pig iron

 

 

2844,00

 

 

 2859,25

 

2756,20

 

2693,25

 

2593,25

 

2617,00

 

 2420,00

 

2325,75

 

2308,00

 

2164,00

 

2190,25

 

 

2165,00

 

złom - scrap

 

 

2133,33

 

 

 2111,42

 

 2260,00

 

2142,00

 

2178,66

 

1705,00

 

1893,00

 

1775,15

 

1866,00

 

1773,00

 

1774,55

 

1824,00

   MTZ - index

 

2311,00

 

 2298,38

 2384,05  2279,81  2282,31  1933,00  2024,75  1912,80  1976,50  1870,75  1878,48  1909,25

 

Dane z 12.2023 r:

maksymalna zanotowana w 12/2023 cena złomu stalowego: 2110 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 12/2023 cena surówki: 2250 zł/tonę

Dane z 11.2023 r:

maksymalna zanotowana w 11/2023 cena złomu stalowego: 2115 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 11/2023 cena surówki: 2573 zł/tonę

Dane z 10.2023 r:

maksymalna zanotowana w 10/2023 cena złomu stalowego: 2120 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 10/2023 cena surówki: 2503 zł/tonę 

Dane z 09.2023 r:

maksymalna zanotowana w 09/2023 cena złomu stalowego: 2010 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 09/2023 cena surówki: 2503 zł/tonę 

Dane z 08.2023 r:

maksymalna zanotowana w 08/2023 cena złomu stalowego: 2050 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 08/2023 cena surówki: 2560 zł/tonę 

Dane z 07.2023 r:

maksymalna zanotowana w 07/2023 cena złomu stalowego: 2130 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 07/2023 cena surówki: 2650 zł/tonę 

Dane z 06.2023 r:

maksymalna zanotowana w 06/2023 cena złomu stalowego: 1925 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 06/2023 cena surówki: 2680 zł/tonę 

Dane z 05.2023 r:

maksymalna zanotowana w 05/2023 cena złomu stalowego: 2350 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 05/2023 cena surówki: 2800 zł/tonę 

Dane z 04.2023 r:

maksymalna zanotowana w 04/2023 cena złomu stalowego: 2410 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 04/2023 cena surówki: 2830 zł/tonę 

Dane z 03.2023 r:

maksymalna zanotowana w 03/2023 cena złomu stalowego: 2450 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 03/2023 cena surówki: 3010 zł/tonę 

Dane z 02.2023 r:

maksymalna zanotowana w 02/2023 cena złomu stalowego: 2480 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 02/2023 cena surówki: 3050 zł/tonę 

Dane z 01.2023 r:

maksymalna zanotowana w 01/2023 cena złomu stalowego: 2500 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 01/2023 cena surówki: 3100 zł/tonę 

 

 

 

2022 / miesiąc

 

01
  • 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 

12

surówka - 

pig iron

 

 

2747,28

 

 

 2839,00

 

 4309,50

 

4536,67

 

4392,00

 

4416,00 

 

4219,33

 

4037,50

 

 3600,00

 

3363,50

 

3080,60 

 

3242,33

złom - scrap

 

 

2282,87

 

 

 2424,37

 

2864,00

 

2922,00

 

2697,00

 

 2643,00

 

 2137,25

 

 2128,33

 

2257,50

 

2165,00

 

2014,54

 

2098,33

   MTZ - index

 

2398,97

 

 

2528,03

 

 3225,37  3325,67  3120,75  3086,25  2657,77  2605,62  2593,13  2464,63  2281,06  2384,33

 

Dane z 12.2022 r:

maksymalna zanotowana w 12/2022 cena złomu stalowego: 2380 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 12/2022 cena surówki: 3950zł/tonę 

Dane z 11.2022 r:

maksymalna zanotowana w 11/2022 cena złomu stalowego: 2390 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 11/2022 cena surówki: 3400zł/tonę 

Dane z 10.2022 r:

maksymalna zanotowana w 10/2022 cena złomu stalowego: 2400 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 10/2022 cena surówki: 3728 zł/tonę 

Dane z 09.2022 r:

maksymalna zanotowana w 09/2022 cena złomu stalowego: 2520 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 09/2022 cena surówki: 3950 zł/tonę 

Dane z 08.2022 r:

maksymalna zanotowana w 08/2022 cena złomu stalowego: 2300 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 08/2022 cena surówki: 5300 zł/tonę 

Dane z 07.2022 r:

maksymalna zanotowana w 07/2022 cena złomu stalowego: 2333 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 07/2022 cena surówki: 4900 zł/tonę 

Dane z 06.2022 r:

maksymalna zanotowana w 06/2022 cena złomu stalowego: 2790 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 06/2022 cena surówki: 4900 zł/tonę 

Dane z 05.2022 r:

maksymalna zanotowana w 05/2022 cena złomu stalowego: 3000 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 05/2022 cena surówki: 4700 zł/tonę 

Dane z 04.2022 r:

maksymalna zanotowana w 04/2022 cena złomu stalowego: 3090 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 04/2022 cena surówki: 4890 zł/tonę 

Dane z 03.2022 r:

maksymalna zanotowana w 03/2022 cena złomu stalowego: 3090 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 03/2022 cena surówki: 4980 zł/tonę 

Dane z 02.2022 r:

maksymalna zanotowana w 02/2022 cena złomu stalowego: 2550 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 02/2022 cena surówki: 3000 zł/tonę 

Dane z 01.2022 r:

maksymalna zanotowana w 01/2022 cena złomu stalowego: 2450 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 01/2022 cena surówki: 2950 zł/tonę 

 

Wartości za rok 2021:

2021 / miesiąc

 

01
  • 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 

12

surówka - pig iron

 

2070,00

 

 

2275,00

    

2399,00  2585,00 2660,00 2828,00 2876,25 2984,00 2895,00 2863,00 2800,00 2793,80
złom - scrap

 

1492,00

 

 

1518,00

 

 1655,00 1653,00 1820,00 2021,71 2164,66 2047,00 2068,00 2167,00 2171,00 2206,00

   MTZ - index

1636,50 1707,25 1841,00 1886,00 2030,00 2223,29 2342,56

2281,25

  • 2274,75
2341,00 2328,25 2352,95 

 

 

Dane z 12.2021 r:

maksymalna zanotowana w 12/2021 cena złomu stalowego: 2500 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 12/2021 cena surówki: 3000 zł/tonę 

Dane z 11.2021 r:

maksymalna zanotowana w 11/2021 cena złomu stalowego: 2450 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 11/2021 cena surówki: 3140 zł/tonę 

Dane z 10.2021 r:

maksymalna zanotowana w 10/2021 cena złomu stalowego: 2370 zł/tonę

maksymalna zanotowana w 10/2021 cena surówki: 3020 zł/tonę 

 

Wartości za rok 2020:

2020 /

 

miesiąc

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka 

1570,00

 1674,00  1695,00  1765,00  1570,00  1724,00  1622,33  1592,50  1634,50  1705,00  1670,50  1717,60
złom 1125,00  1145,00  1176,00  1135,00  1070,00  1112,00  1025,00  1116,66  1128,00  1202,50  1152,12  1203,00
 MTZ 1236,25  1277,25  1305,75  1292,50  1195,00  1269,50  1174,33  1235,62  1254,62  1328,12  1281,72  1331,65

 

 

 

LInk do wskaźnika CAEF - kliknij

Link do wskaźnika BDSV - kliknij

 

Wartości za rok 2019:

2019 /

 

miesiąc

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka 

1605,00

 1789,00  1779,00  1788,00  1775,00

 1765,00

 1755,00  1762,50  1745,00  1735,00 1660,00  1605,00 
złom 1218,00  1230,00  1272,00

 1220,00

 1222,00  1180,00

 1182,50

 1210,00  1127,50  1057,50  1116,00  1140,00
MTZ 1314,75  1369,75  1398,75  1362,00  1360,25  1326,25  1325,62  1348,13  1281,87  1226,87  1252,00 1256,25

 

 

 

Wartości za rok 2018:

2018 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1653  1624  1617,50  1632  1630  1645  1740  1701  1660  1775  1785  1666
złom 1295  1257  1185  1300  1265  1245  1270  1226  1186  1262,50  1270  1250
wskaźnik materiałowy MTZ 1384,50  1348,75 1293,12  1383  1356,25

 1345

 1387,50  1344,75  1304,50  1390,62  1398,75 1354

 

 

Wartości za rok 2017:

 

2017 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1711  1627,50  1594  1665  1805  1760  1745  1820  1673  1760  1665  1650
złom 1157  1157,50  1194  1184  1178  1170  1207,50  1195  1210  1212  1220  1255
wskaźnik materiałowy MTZ 1295,50  1275,00  1294  1304,25  1334,75  1317,50  1341,87  1351,25  1325,75  1349  1331,25  1353,25

 

Wartości za rok 2016:

 

2016 / miesiąc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
surówka  1229  1252  1210  1311  1358,50  1334  1400  1350  1380 1252  1360  1516 
złom 973  952 945  1000  1050  1037,50  950 950  946  1075  1005  1083 
wskaźnik materiałowy MTZ 1037  1027  1011,25  1077,75  1127,12  1111,62  1062,50  1050,00  1054,50  1119,25  1093,75  1191,25

 

 

 

 

Dane archiwalne:

 

 

Notowania London Metal Exchange:

www.lme.com