STATUT OIG

Statut, zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2021 r.

 

Statut Odlewniczej Izby Gospodarczej