Aktualności

Posiedzenie Zarządu CAEF

W dniach 23-25 września 2021 r. w hiszpańskim Bilbao odbylo się zebranie Zarządu CAEF.

 

W spotkaniu brali udział prezesi oraz dyrektorzy wszystkich izb i stowarzyszeń odlewniczych z krajów zrzeszonych w CAEF - Europejskim Zrzeszeniu Odlewni.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej Andrzej Ryba oraz członek Komitetu Wykonawczego CAEF, dyrektor biura Odlewniczej Izby Gospodarczej - Witold Dobosz.

Podczas spotkania wysluchano raportów wszystkich komisji i grup roboczych CAEF, dyskutowano o bieżących problemach z jakimi boryka się europejski przemysł odlewniczy.

Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe CAEF za rok 2020 oraz ustalono budżet Komitetu na rok 2021.