Aktualności

Ostatnie pożegnanie - Prof dr hab. inż. Andrzej Chojecki

                                 OSTATNIE POŻEGNANIE – PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ CHOJECKI         

 

                                                             

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24 grudnia 2022 r. zmarł Pan Prof. dr hab. inż. Andrzej Chojecki.

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chojecki całe swoje zawodowe życie związany był z Wydziałem Odlewnictwa AGH. 

Urodził się 24 listopada 1939 roku w Krakowie. W 1961 roku ukończył Wydział Odlewnictwa AGH. W 1961 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa Wydziału Odlewnictwa AGH. W 1984 roku został doktorem habilitowanym, a w 1994 roku uzyskał tytuł profesora. Od 2000 roku, aż do momentu przejścia na emeryturę był kierownikiem Katedry Technologii Form Odlewniczych.

W ciągu swojej kariery naukowej opublikował ponad 130 publikacji, w tym 2 książki i 2 patenty.

 

Był członkiem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz Komitetu Metalurgii PAN.

 

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną uzyskał liczne nagrody m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaczenie „Zasłużony Opolszczyźnie”, Złoty Medal Uniwersytetu Technicznego w Koszycach w Słowacji.

 

Jednak przede wszystkim Pan Profesor był bardzo ciepłym, sympatycznym i przyjacielskim człowiekiem, kochającym czworonogi i długie dyskusje z przyjaciółmi.

 

Od zawsze blisko związany z naszą Odlewniczą Izbą Gospodarczą. 

 

Będzie nam bardzo brakować Jego towarzystwa.

 

Rodzinie Pana Profesora oraz najbliższym przekazujemy wyrazy współczucia. 

 

Władze Odlewniczej Izby Gospodarczej.

 

Informacje o pogrzebie;

Pogrzeb Prof. Andrzeja Chojeckiego odbędzie się dnia  5 stycznia 2023 r. (czwartek).
Msza rozpocznie się o godzinie 13.00 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski, ul. Zamiejska 6, Kraków. po czym nastąpi 
odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń, ul. Lubostroń 30, Kraków.