Aktualności

Ostatnie pożegnanie - Maciej Asłanowicz

Ostatnie pożegnanie - Maciej Asłanowicz

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 15 stycznia 2023 r. zmarł członek Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej - Pan Maciej Asłanowicz.

 

Maciej Asłanowicz to Inżynier odlewnik z Łodzi, absolwent Politechniki Łódzkiej, menedżer i działacz stowarzyszeniowy. 

Po ukończeniu studiów na Wydziale Mechanicznym, specjalność urządzenia odlewnicze, rozpoczął pracę w Odlewni Żeliwa Koluszki, dochodząc do stanowiska Głównego Technologa. Po dziesięciu latach pracy w Odlewni w Koluszkach przeszedł do pracy w KMW WIFAMA - Odlewnia na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Rozwoju. W 1988 roku założył firmę Ferro STOP Sp. z o.o. z udziałem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich i pełnił w niej funkcję Dyrektora.

 

W 1995 r. Maciej Asłanowicz uzyskał - jako jeden z pierwszych - tytuł Inżyniera Europejskiego (EUR ING). Był twórcą ponad 20 patentów i autorem ponad 30 publikacji w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

 Od 1973 działacz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, kilka kadencji wiceprezes, a od 2007 r. Prezes Zarządu Głównego tej organizacji. Ekspert w PARP i NCBiR. Współtwórca wielu projektów celowych dla MSP, realizowanych w ramach Centrum Innowacji NOT oraz projektów finansowanych przez MNiSW. 

 

W 1989 r., wraz z dwoma wspólnikami Tadeuszem Fulko i Andrzejem Ościsłowskim założył firmę produkcyjno-handlową FERRO-TERM Sp. z o.o., która zaopatruje polskie odlewnie w materiały i urządzenia. 

 

Pan Maciej Asłanowicz był jednym z założycieli Odlewniczej Izby Gospodarczej i od początku jej działania zasiadał w Radzie Izby.

 

Jednak przede wszystkim zapamiętamy Macieja Asłanowicza, jako bardzo przyjacielskiego człowieka, dumnego ojca i dziadka – od młodości zakochanego w muzyce rockowej. 

 

Będzie nam bardzo brakować Jego towarzystwa.

 

Rodzinie Pana Macieja oraz najbliższym przekazujemy wyrazy współczucia. 

 

Władze Odlewniczej Izby Gospodarczej.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.10 w kaplicy cmentarza komunalnego Doły przy ul. Smutnej 1 w Łodzi.