Aktualności

ETZ - obliczanie wskaźnika od 2023 roku

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2021 r. wartość ceny energii konwencjonalnej (czarnej) jest podawana po zakończeniu danego miesiąca/kwartału na podstawie raportów z TGE S.A. Rynek Terminowy Towarowy (RTT) jako średnioważona cena kontraktów energii elektrycznej na podstawie transakcji zawartych w miesiącu/kwartale poprzedzającym dany miesiąc/kwartał. 

*) Stawka opłaty mocowej bez podatku od towarów i usług (stawka netto) na rok 2023 wynosi 102,40 zł/MWh . Zgodnie z Ustawą o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r (Dz.U. z 2020 r. poz. 247) oraz Informacją Prezesa URE nr 58/2020 z 19 listopada 2020 roku i Informacją Prezesa URE nr 63/2020 z 30 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na 2021 rok, opłata mocowa jest naliczana za 15 godzin od 7-22 każdej doby przypadający w dzień roboczy. Przy pracy dwuzmianowej opłata mocowa wynosi 15/16 z 102,40 zł/MWh czyli 96,00 zł/MWh i ta kwota jest doliczana od 01/01/2023 do miesięcznej ceny opartej o średnioważony kurs transakcji na TGE.

**) Od stycznia 2023 r. nastąpił wzrost opłaty za dystrybucję energii. Wartość prezentowana na wykresie oraz w tabeli jest zwiększona od miesiąca marca 2023 r.  o wzrost opłaty dystrybucyjnej w kwocie 41,82 zł/MWh (zgodnie z wyliczeniem wg stawek największego dystrybutora energii - PGE  w układzie 40% energii zużywanej w szczycie, 60% energii zużywanej poza szczytem,dla odlewni pracującej na 3 zmiany przy mocy zamówionej 8,5 MW).