Aktualności

Zaproszenie na Konferencję - 24/25 marca 2017 r.

W dniach 24-25 marca 2017 r. w hotelu „Cztery Wiatry Spa & Sport Resort” nad Jeziorem Chańcza
w Korytnicy (woj. Świętokrzyskie), odbędzie się konferencja organizowana przez Odlewniczą Izbę Gospodarczą, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ministerstwem Rozwoju oraz Wydziałem Odlewnictwa AGH w Krakowie. 

 

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju przedstawi referat na temat: „Wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu odlewniczego z wykorzystaniem środków UE przy wdrażaniu programów  Ministerstwa Rozwoju

 

Tematem pierwszej części konferencji będzie: „Integracja Nauki i Techniki w Kształceniu Kadr dla Przemysłu Odlewniczego”. Liczymy na Państwa obecność, gdyż wiodącym tematem będą kwestie związane z kształceniem inżynierów odlewników na Wydziale Odlewnictwa AGH. Zależy nam na uzyskaniu Państwa opinii i sugestii dotyczących realizowanego programu kształcenia oraz oczekiwanego profilu i kompetencji absolwenta. Uzyskane od Państwa informacje będą brane pod uwagę w procesie modyfikacji istniejących, czy też tworzenia nowych programów kształcenia.  Powyższe działania podyktowane są aktualnymi potrzebami i wymaganiami branży odlewniczej oraz bezpośrednimi informacjami otrzymywanymi z odlewni żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych.  W świetle obecnego kadrowego „kryzysu”, który coraz mocnej dotyka odlewnie polskie, (brak wykwalifikowanej kadry inżynieryjno technicznej: technolodzy, konstruktorzy, itd.) Wydział Odlewnictwa AGH - przy współpracy z Odlewniczą Izbą Gospodarczą oraz krajowymi odlewniami żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych - chce dopasować program nauczania, tak by był ukierunkowany na przygotowanie brakującej kadry inżynierskiej.

 

Aby przygotować się do konferencji i dostarczyć pewnych sugestii dotyczących oczekiwanego przez odlewnie poziomu wiedzy u swoich potencjalnych pracowników, uprzejmie prosimy Państwa o przygotowanie takiej informacji i przedstawienie jej podczas konferencji.  Jesteśmy przekonani, że taka praktyczna informacja będzie bardzo cenną wskazówką dotyczącą procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale, co w rezultacie przełoży się na wiedzę teoretyczną i praktyczną absolwentów i ich dobre przygotowanie do pracy w przemyśle odlewniczym. Z kolei Państwo zyskają gwarancję zatrudnienia doborze wyszkolonej kadry inżynieryjno-technicznej.

 

W drugiej części konferencji odbędzie się Warsztat biznes.gov.pl prowadzony przez Panią Katarzynę Dwórznik, ekspert prawno-gospodarczą Krajowej Izby Gospodarczej. Portal biznes.gov.pl jest projektem Ministerstwa Rozwoju realizowanym we współpracy z KIG oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania.

 

Liczymy na Państwa udział.

 

Termin zgłaszania uczestnictwa upływa dnia 10. marca br.

 

Dokumenty do pobrania:

Pismo Przewodnie

Zaproszenie - 1 strona

Zaproszenie - 2 strona

Karta zgłoszenia